ad-collegium, architektonická dielňa
 
slovensky / english 
ateliér / osoby a obsadenie
 

 

architektonická dielňa Collegium s.r.o. vznikla v roku 1996 vstupom firmy Woods Parker Ltd a ďalších spoločníkov do spoločnosti Proreal spol. s.r.o. založenej v roku 1991.

Za 10 rokov svojej činnosti naša dielňa nadobudla prax a skúsenosti z projektovania bytových i občianskych stavieb, polyfunkčných objektov, rekonštrukcií pamiatkovo chránených budov, riešenia interiérov, ale aj priemyselných objektov. Z dôvodu potrieb investorov jednotného zastrešenia investičných zámerov ako aj dôsledné dodržanie projektovo-investičných zámerov zabezpečujeme v daných prípadoch realizáciu daných stavieb ako aj inžiniersku činnosť spojenú s danou realizáciou.

 

partneri súčasti

 
   ateliér
   portfólio

 

   aktuálna ponuka

  zákaznícka zóna

© 2010 eudius